ડ્રિફ્ટિંગ બોય

  • ડ્રિફ્ટિંગ બોય/પોલીકાર્બોનેટ/વોટર સેલ/કરંટ

    ડ્રિફ્ટિંગ બોય/પોલીકાર્બોનેટ/વોટર સેલ/કરંટ

    ડ્રિફ્ટિંગ બોય ઊંડા વર્તમાન પ્રવાહના વિવિધ સ્તરોને અનુસરી શકે છે.GPS અથવા Beidou દ્વારા સ્થાન, Lagrange ના સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરીને સમુદ્રના પ્રવાહોને માપો અને સમુદ્રની સપાટીના તાપમાનનું અવલોકન કરો.સરફેસ ડ્રિફ્ટ બોય સ્થાન અને ડેટા ટ્રાન્સમિશન ફ્રીક્વન્સી મેળવવા માટે, ઇરિડિયમ દ્વારા રિમોટ ડિપ્લોયને સપોર્ટ કરે છે.